Big Data/Analytics là gì? Ứng dụng dữ liệu lớn trên Thế giới và Việt Nam 2014


Chia sẻ cùng bạn bè:

Nguồn do bạn đọc cung cấp từ: http://dinhledat.com/

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung

Bài viết được lấy tự động, nếu muốn đọc bài viết gốc bạn vui lòng Click vào đây!

Nếu bạn cảm thấy bài viết bị trùng lấp! xin gửi yêu cầu cho chúng tôi!

adtech

adtech vietnam

bigdata

cto

data-driven marketing

digital marketing vietnam

dinh le dat

fpt 2014

fpt tech day

smac in vietnam

vnexpress